radomska

Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Google Scholar

Web of science

Публікації в закордонних виданнях 

Розробки

Фото

Контакти

  

Доцент кафедри мовознавства, кандидат філологічних наук

 

Дисципліни: "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова (як іноземна)".

 

Наукові інтереси: структура і семантика термінів, системні відношення в термінології, словотворення термінів; лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів.