radomska

Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Google Scholar

Web of science

Публікації в закордонних виданнях 

Розробки

Фото

Контакти

  

Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір: навчальний посібник
«Збірник практичних занять «Українська мова за професійним спрямуванням.
Сучасні ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Документ і
його функції» / Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила
Володимирівна, Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна.
− №96223 − Дата реєстрації 20.02.2020

 


 Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір: навчальний посібник
«Методичні рекомендації «Комунікативні вимоги оприлюднення результатів
професійної діяльності» / Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила
Володимирівна, Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна.
− №96224 − Дата реєстрації 20.02.2020


 Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір: навчальний посібник
«Тестові завдання «Основи фахового спілкування українською мовою / Азарова
Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, Пустовіт Тетяна
Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна. − №96225 − Дата реєстрації
20.02.2020

 

Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір: навчальний посібник
«Методичні рекомендації «Проведення поточного контролю знань з дисципліни
«Українська мова як іноземна» (базовий відмінковий курс, іменники) / Азарова
Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила Володимирівна, Пустовіт Тетяна
Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна. − №96226 − Дата реєстрації
20.02.2020

 

Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір: навчальний посібник
«Опорний конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним
спрямуванням» / Азарова Лариса Євстахіївна, Горчинська Людмила
Володимирівна, Пустовіт Тетяна Миколаївна, Радомська Людмила Анатоліївна.
− №96402 − Дата реєстрації 27.02.2020 Бюлетень «Авторське право на суміжні
права» №57