Викладачами кафедри опубліковано 55 навчальних посібників (5 посібників з грифом МОН України).

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДО 2016 РОКУ

 

 1.   Документи та особливості їх оформлення / Азарова Л. Є., Корженко З.П., Горчинська Л.В. // Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 64 с

 2.  Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство: навч. посіб. / В.Я. Корженко, Т.Ю. Іванець, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська. – Вінниця: ВДТУ. – 2002. – 78 с.

 3. Азарова Л.Є. Практична граматика української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / Азарова Л.Є., Корженко В.Я., Корженко З.П. – Вінниця : ВДТУ, 2004. – 294 с.

 4. Азарова Л.Є. Українська мова для студентів негуманітарних спеціальностей та слухачів IнДП / Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська. – Вінниця: ВДТУ, 2004.– 123 с.

 5. Абрамчук О.В. Практикум з ділової української мови. Частина 2./ О. В. Абрамчук, В. М. Дудатьєва// Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004. - 85с.

 6. Iванець Т.Ю. Українська мова для іноземних студентів інженерних спеціальностей / Т.Ю. Iванець. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 65 с.

 7. Азарова Л.Є. Українська мова для слухачів ІнДП. Орфографія / Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 100 с.
 8.  Практичний курс української мови для слухачів ІнДП. Розділ ІІ. Синтаксис / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Корженко З.П. // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 90 с.

 9. Корженко В.Я. Українська мова для студентів-іноземців підготовчого відділення : Розмовно-фонетичний курс / В.Я. Корженко, З.П. Корженко, Л.В. Горчинська. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 237 с.
 10. Корженко В.Я. Фізика на заняттях української мови для студентів-іноземців першого курсу. Частина І / В.Я Корженко, З.П. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 86 с.
 11. Абрамчук О.В. Практикум з ділової української мови. Ч. 3 / О.В. Абрамчук, В.М. Дудатьєва. – Вінниця : ВНТУ, 2006. - 79 с.
 12. Азарова Л.Є. Українська мова професійного спілкування : Практичний курс. Частина І / Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 125 с.
 13. Азарова Л.Є. Українська мова для слухачів підготовчого відділення. Синтаксис / Л.Є.Азарова, Л.В. Горчинська, З.П. Корженко. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 95 с.
 14. Iванець Т.Ю. “Схожі, але нетотожні” : Словник міжмовних омонімів та паронімів (за матеріал. укр. та рос. мов)” / Т.Ю. Iванець. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 142 с.
 15. Iванець Т.Ю. Українська мова для іноземних студентів. Соціально-політична сфера спілкування / Т.Ю. Іванець, О.В. Абрамчук. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 63 с.
 16. Азарова Л.Є. Практичний курс з української мови для слухачів ІнДП. Орфографія. Синтаксис /Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська, З.П. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 200 с.
 17. Азарова Л.Є. Українське ділове мовлення. Частина І : навч. посіб. / Л.Є Азарова, Н.Й. П’яст. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 232 с.
 18. Азарова Л.Є. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей : навч. посіб. / Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст, Т.Ю. Іванець. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 189 с.
 19. Корженко В.Я. Фізика на заняттях української мови для студентів-іноземців першого курсу. Частина ІІ / Корженко В. Я., Корженко З. П. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 83 с.
 20. Северин Л.I. Основи діловодства / Л.I. Северин, В.М. Дудатьєва, Т.М. Пустовіт. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 123 с.
 21.  Українська мова професійного спілкування (навчальний посібник дистанційного навчання). Заочне відділення. / Азарова Л. Є., П'яст Н.Й., Цимбал О.А. // Навчальний посібник, електронна версія, внесено до системи дистанційного навчання Lerning Server. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 202с.

 22. Українська мова професійного спілкування (Навчальний посібник дистанційного навчання). Стаціонар. / Азарова Л. Є., Цимбал О.А. // Навчальний посібник, електронна версія, внесено до системи дистанційного навчання Lerning Server. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 347 с.

 23. Спілкуємося українською. Країнознавство / Абрамчук О.В., Корженко В.Я., Горчинська Л.В. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 87 с.
 24. Старовойт Ю.Л. Пособие по практической грамматике русской речи для студентов-иностранцев / Старовойт Ю.Л. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 80 с.
 25. Азарова Л.Є. Складні вживання в українській мові (найновіші рекомендації) / Азарова Л. Є., П’яст Н . Й., Радомська Л. А. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 90 с.
 26. Азарова Л.Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення : Збірник вправ і завдань / Азарова Л.Є., Зозуля І.Є., Солодар Л.В. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 121 с.
 27.  Основи економічної теорії на заняттях української мови. / Азарова Л. Є., Корженко В. Я. // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 79 с.

 28. Iванець Т.Ю. Русская Америка – «Русское слово» : страноведческий словарь / Т. Ю. Іванець. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 77 с.

 29. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань навчальний посібник / Азарова Л. Є., Зозуля І. Є., Солодар Л. В. // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 121 с.

 30. Країнознавство для слухачів-іноземців підготовчого відділення / Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська, І.Є. Зозуля, Л.В. Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 85 с.

 31. Азарова Л.Є. Русский язык для иностранцев : Самостоятельная работа студентов / Л.Є. Азарова, М.Г. Харьков, Л.В. Горчинська. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 71 с.
 32. Корженко В.Я. Основи економічної теорії на заняттях української мови /Корженко В. Я., Азарова Л. Є. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 79 с.
 33. Абрамчук О.В. Мовно-технологічна практика для студентів-іноземців II курсу / Абрамчук О. В., Зозуля І. Є., Лепко Г. В. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 115 с.
 34. Азарова Л.Є. Українська мова для іноземних студентів. Наукова сфера спілкування / Л.Є. Азарова, Т.Ю. Iванець, Цимбал О.А. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 112 с.
 35. Абрамчук О.В. Практикум з української мови для іноземних студентів економічних спеціальностей / О.В. Абрамчук, О.А. Цимбал. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 109 с.
 36. Лексичний мінімум з української мови для слухачів-іноземців підготовчого відділення : словник / Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська, І.Є.Зозуля, Л.В. Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 123 с.
 37. Ковтун О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Тести з теоретичних питань для студентів усіх спеціальностей / О.В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 112 с.
 38. Азарова Л.Є. Українська мова для іноземних студентів. Країнознавство / Л.Є. Азарова, Т.Ю. Iванець. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 123 с.
 39. Корженко В.Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Частина 1 / В.Я. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 115 с.
 40. Корженко В.Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Частина 2 / В.Я. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 134 с.
 41. Корженко В.Я. Українська мова для іноземців. Початковий етап. Частина 3 / В.Я. Корженко. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 123 с.
 42. Корженко В.Я. Українська мова для іноземців : тексти для читання (початковий етап) / В.Я. Корженко, О.Д. Присяжна, Л.В. Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 79 с.
 43. Пустовіт Т.М. Русский язык для иностранных студентов 2-3 курсов / Т.М. Пустовіт, Н.Л. Клочко, Ю.В. Поздрань. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 143 с.
 44. П’яст Н.Й. Українська мова для іноземних студентів ІІІ курсу. Країнознавство / П’яст Н.Й., Радомська Л.А., Стадній А.С. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 114 с.
 45. Русский язык для иностранных студентов 4 курса / Т.М. Пустовіт, О.М. Цвіркун, I.А. Андрікевич, Г.В. Троян. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 125 с.
 46. Русский язык для студентов-иностранцев 4 курса [Текст] / Т. Н. Пустовит, И. А. Андрикевич, А. В. Лепко, О. Н. Цвиркун. - Винница : ВНТУ, 2013. – 125 с.

 47. Абрамчук О. В Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей / О. В. Абрамчук, О. А. Цимбал // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 94 с.

 48.  Український дивосвіт. Країнознавство для іноземних студентів-нефілологів / Азарова Л. Є., Іванець Т. Ю. // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2014. / МОНУ 171.

 49.   Українська мова за професійним спрямуванням. Тести для студентів технічних спеціальностей / Азарова Л. Є., Ковтун О. В. // Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2014. / МОНУ 193.

 50.    Русский язык для иностранцев. Самостоятельная работа студентов : / Л. Е. Азарова, М. Г. Харьков, Л. В. Горчинская. - Винница : ВНТУ, 2016. - 74 с.

 51.  Стадній А. С. Основи ІТ-технологій на уроках української мови : навчальний посібник для студентів-іноземців / А. С. Стадній, Л. А. Радомська. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 115 с.