alt

 

Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Google Scholar

Публікації в закордонних виданнях

Розробки

Фото

Контакти

 

Кандидат філологічних наук, доцент, викладач кафедри мовознавства.


Дисципліни: «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян».


Наукові інтереси: лексико-семантичний та словотвірний аналіз українських прізвищ північної Донеччини; методичні концепції мовної підготовки студентів-іноземців.

.