Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Goоgle Scholar

Scopus

Web of science

Публікації в закордонних виданнях

Розробки

Фото

Контакти

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства.

 

Дисципліни: «Українська мова для іноземних студентів», «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян».

 Наукові інтереси: 

• полікультурне виховання іноземних студентів ВНЗ в Україні;

• методика викладання фонетики, лексики, граматики української мови як іноземної, проблеми міжкультурної комунікації у вивченні української мови як іноземної, навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців, українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності;

 • інклюзивна освіта в Україні.