Cтарший викладач кафедри мовознавства
 
 
Дисципліни: «Українська мова для іноземних студентів»,  «Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
 
Наукові інтереси: методика викладання української мови як іноземної, полікультурне виховання іноземних студентів, науково-технічна термінологія.