stadny

Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Google Scholar

Scopus

Web of science

Публікації в закордонних виданнях

Розробки

Фото

Контакти

Доцент кафедри мовознавства, кандидат філологічних наук

 

Дисципліни: „Українська мова (за професійним спрямуванням)", „Українська мова для іноземців"

 

Наукові інтереси:  інноваційні процеси сучасної української літературної мови, лексичний склад української літературної мови, стилістичні засоби мови, семантичні та функціональні особливості мови сучасних ЗМІ.