14 – 23 березня 2018 року відбулася ХLVII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців,
аспірантів та студентів підрозділів університету.


   15 – 16 березня на кафедрі мовознавства було проведено засідання секції «Мовознавства», яке пройшло на достатньо високому науково-
теоретичному рівні з демонстрацією презентацій, у дусі дискусій та великим зацікавленням студентської молоді.   

 

 

  Всього в засіданні секції взяли участь 44 учасники, з них 10 викладачів (виголосили 10 доповідей) та 34 студенти (17 доповідей).  У співавторстві з викладачами підготовлено 11 доповідей та під науковим керівництвом – 6. Рішенням оргкомітету секції «Мовознавства» визнано кращими наукові доповіді викладачів Поздрань Юлії В’ячеславівни та Стадній Алли Сергіївни.


  Найцікавіші доповіді серед студентів виголосили: Кучеренко Ольга (студентка 1 КН – 17Б, ФІТКІ, викладач доц. Пустовіт Т. М.), Завальнюк Євген (студент 1 ПІ – 17Б, ФІТКІ, викладач доктор філол. наук, проф. Азарова Л. Є.) , Капличний Олег (студент 2 КІ – 17Б, ФІТКІ, викладач доктор філол. наук, проф. Азарова Л. Є.), Нечипорук Микола (студент 2 КІ – 17Б, ФІТКІ, викладач доктор філол. наук, проф. Азарова Л. Є.), Горбачова Евеліна (студентка 2 АКІП – 17 Б, ФКСА, ст. викл. Стадній А. С.), Аширова Марал (студентка 2 КН – 17 Б, ФІТКІ, викладач доц. Пустовіт Т. М.), Барраган Александер (студент 1 ПІ – 17 Б , ФІТКІ, ст. викл. Зозуля І. Є.).


    У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, ставилися актуальні наукові питання та проблеми. Обрані теми конференції стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.