Викладачами кафедри опубліковано 22 методичні вказівки.

 

 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДО 2016 РОКУ

 

 1. Іванець Т.Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Українська мова за професійним спілкуванням” для студентів усіх спеціальностей заочної та денної форм навчання / Іванець Т.Ю., Корженко З.П., П’яст Н.Й. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 31с.
 2. Абрамчук О.В. Методичні рекомендації до дисципліни “Українська мова за професійним спілкуванням” для студентів 3-4 курсів усіх спеціальностей денної і заочної форми навчання / О.В. Абрамчук. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 43 с.
 3. П’яст Н.Й. Методичні вказівки з курсу „Українська мова для іноземних студентів (початковий етап навчання)” : Завдання підвищеної складності / П’яст Н.Й.,Андрікевич І.А. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 52 с.
 4. Азарова Л.Є. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з української мови за професійним спрямуванням для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська, Г.В. Кухарчук. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 32с.
 5. Прекрасное рядом : методические указания / Л. Е. Азарова, М. Г. Харьков, Л. В. Горчинская. - Винница : ВНТУ, 2011. - 87 c.
 6. Стадній А.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” : Тестові завдання. Частина I /А.С. Стадній.– Вінниця : ВНТУ, 2012. – 49 с.
 7. Азарова Л.Є. Методичні вказівки до проведення мовно-конструкторсько-наукової практики (для іноземних студентів 3 курсу) / Азарова Л.Є., Опанасюк М.М., Солодар Л.В. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 43 с.
 8.  Методичні вказівки з курсу "Російська мова для студентів-іноземців" 4 курс (Для всіх спеціальностей) / Андрікевич І.А., Пустовіт Т.М., Троян Г.В., Цвіркун О.М.. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 115 с.
 9. Азарова Л.Є. Методичні вказівки до виконання тестових завдань з дисципліни «Українська мова» (Морфологія) для слухачів заочної фізико-математичної школи / Л.Є. Азарова, Л.В. Завальнюк, В.В. Кошельник. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 63 с.
 10. Азарова Л.Є. Методичні вказівки до вивчення курсу «Українська література для слухачів п/в ГЦДП та заочної ФМШ» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Л.Є. Азарова, Л.I. Олійник, О.В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 52 c.
 11. Азарова Л.Є. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з української мови за професійним спрямуванням для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина 1 / Л.Є. Азарова, Л.В. Горчинська, Г.В. Кухарчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 42 с.
 12. Матеріали з української мови для підготовки до незалежного зовнішньогооцінювання слухачів ЗФМШ : Тести / Л.Є. Азарова, Г.В. Кухарчук, Л.І. Олійник, О.М. Цвіркун. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 90 с.
 13. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)". Тестові завдання. Частина I /А. С. Стадній. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 49 с. 

 14.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Уклад. А. С. Стадній. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 60 с.

 15. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ. / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Кухарчук Г. В. // Методичні вказівки Вінниця: ВНТУ, 2014. – 49 с.

 16.  Тестовые завдания по русскому языку для студентов-иностранцев (падежная система русского языка). Пустовит Т.Н., Горчинская Л.В., Ярмоленко О.Н. Методические указания. – Винница : ВНТУ, 2014. – 48 с.

 17. Ілюстрований тематичний словник з української мови для студентів-іноземців / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. // Вінниця : ВНТУ, 2014. – 126 с.

 18. Ілюстрований тематичний словник з української мови для студентів-іноземців / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. // Вінниця : ВНТУ, 2014. – 126 с.

 19. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика. Азарова Л.Є., Горчинська Л. В., Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 95 с.

 20. Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. // Вінниця : ВНТУ, 2015. – 110 с.

 21.  Граматика української мови (у схемах та таблицях) для іноземних студентів. Синтаксис, стилістика / Азарова Л. Є., Горчинська Л. В., Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. // Вінниця : ВНТУ, 2015. – 110 с.

 22.  Словник термінів з математики, фізики та хімії для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян / Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Н. Л. Франчук, Ю. В. Поздрань. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 88 с.