kafedra mz 

 

Історія кафедри мовознавства тісно пов’язана з історією розвитку Вінницького національного технічного університету, яка, у свою чергу, обумовлена соціально-економічними трансформаційними процесами в Україні.

Перші студенти-іноземці приїхали на навчання у Вінницький політехнічний інститут у 1979 році. Їхніми викладачами російської мови стали Бєлая Т. Л., Корженко З. П., Герасименко Є. І., Степанов Н. С., Іванець Т. Ю, Олійник Л. І., Мельник І. Р., Корженко В. Я.

У 1981 році було створено кафедру російської мови, яку очолив доц. Степанов Н. С. Завдяки зусиллям викладачів було створено навчально-методичну базу кафедри. Колектив кафедри встановив ділові стусунки з колективами філологічних кафедр кращих ВНЗ Москви, Ленінграда, Києва. Викладачі російської мови мали можливість працювати в чудово оформлених навчальних аудиторіях: кабінетах Африки, Азії і Південної Америки, пушкінському кабінеті, лінгафонних кабінетах. У навчальному процесі активно застосовувалися методи проблемного навчання, рольові та ділові ігри. До послуг викладачів і студентів були різноманітні аудіовізуальні засоби, наочні матеріали. Колектив кафедри разом із фахівцями провідних випускних кафедр ВПІ створив ряд навчальних посібників та методичних вказівок для іноземних студентів.

 

P4200116 

 

З розвитком політехнічного інституту зростала кількість студентів-іноземців – збільшилася кількість викладачів кафедри, які набули досвіду навчально-методичної та наукової роботи. Водночас колектив кафедри сприяв адаптації іноземних студентів до умов проживання в Україні.

Завдяки зусиллям викладачів було створено інтерклуб "Блакитна планета Земля", клуб любителів російської мови, клуб любителів російської культури, щорічно проводилися пушкінські вечори, випускалися стінгазети. Кафедра російської мови здійснювала шефство над земляцтвом студентів із Сенегалу та Сьєрра-Леоне, брала участь в численних політичних акціях інституту. Викладачі кафедри знайомили іноземних студентів із життям країни, організовували екскурсії до Москви, Ленінграда, Львова, Києва, Риги, Волгограда. Проходили студентські мовні олімпіади, конкурси декламаторів, знавців російської мови, національні вечори земляцтв, "інтермости" (бесіди й диспути за участю українських та іноземних студентів), зустрічі з ветеранами Другої світової війни. Викладачі кафедри та студенти-іноземці брали участь в інтерфестивалях у різних містах Радянського Союзу, відвідували пам'ятні місця, підприємства, установи Вінниччини.

P4200117

 

Зміни соціально-політичного характеру: розпад СРСР, здобуття Україною незалежності – істотно вплинули на напрям роботи кафедри. Виникла необхідність викладання української мови. У 1995 році кафедру було перейменовано на кафедру української та російської мов. Її завідувачем стала доц. Азарова Л. Є.

У 1996 році в зв’язку зі структурними змінами в університеті кафедра ввійшла до складу кафедри українознавства, якою керувала доц. Громова Л. П.

1 січня 2003 року з метою подальшого розвитку та оптимізації навчального процесу у ВНТУ було створено кафедру мовознавства. Очолила кафедру Азарова Лариса Євстахіївна, яка у 2002 році захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту української мови НАН України зі спеціальності «українська мова» і у 2004 році отримала вчене звання професора. Наукові та науково-методичні результати роботи Азарової Л. Є. опубліковано в понад 209 наукових та науково-методичних працях, серед яких 7 монографій, 151 наукова стаття у фахових виданнях, із них 20 – за кордоном, та 51 навчальний посібник, серед яких 4 – із грифом МОН України.

Першочерговим завданням, що постало перед колективом кафедри, стало забезпечення навчального процесу навчально-методичними матеріалами. З 2003 року кафедрою створено 82 підручники та навчальних посібники, з яких 5 – із грифом МОН України, десятки методичних вказівок для українських та іноземних студентів.

Із розвитком університету, що проявлялося у зміні структури, збільшення кількості спеціальностей, зростанні кількості студентів та підвищенні вимог до якості освіти, розвивалася і кафедра мовознавства.

Під керівництвом проф. Азароваї Л. Є. активізувалася науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри. З 2003 року було захищено 6 кандидатських дисертацій, опубліковано 10 монографій, 442 наукових статті в українських та закордонних виданнях. Сьогодні у складі кафедри працюють один доктор наук, 8 кандидатів філологічних і педагогічних нак, 6 аспірантів та здобувачів Інституту української мови НАНУ,  Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ,  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Викладачі кафедри також  активно залучають до наукової діяльності у галузі мовознавства студентів  (не тільки українських, а й іноземних), які репрезентують результати своєї роботи на наукових конференціях. 

P4200120

 

Викладачі кафедри сприяють підвищенню у студентів цікавості до вивчення української мови. Щороку на базі кафедри мовознавства проводяться чергові етапи Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, які мають на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу. Серед іноземних студентів усіх етапів навчання, починаючи з підготовчого відділення, проводяться  щорічні олімпіади з української мови.

Продовжуючи традиції, що склалися у попередні роки, викладачі та співробітники кафедри приділяють багато часу позааудиторній роботі з іноземними студентами, що потребують особливо уважного ставлення та допомоги як у навчанні, так й у процесі пристосування до реалій повсякденного життя в Україні.

На кафедрі створено етнографічний музей, експонати якого формувалася протягом декількох років. Для студентів-іноземців організовуються екскурсії Вінницею (для слухачів підготовчого відділення) та до інших міст України. Завдяки викладачам кафедри, іноземні студенти побували в Умані, Кам’янці-Подільському, Чернівцях, Хотині.

Традиційно проводяться заходи, присвячені університетським та державним святам (День університету, День студента, Новий рік, Свято рідної мови, Шевченківські читання та ін.).

Викладачі кафедри підвищують рівень своєї кваліфікації, обмінюючись досвідом із викладачами-філологами інших вищих навчальних закладів України та впроваджуючи інноваційні педагогічні технології у навчальний процес.