Меню користувача


Кафедра мовознавства брала активну участь у роботі пленарного засідання.  З цікавою та актуальною доповіддю “Білінгвальне навчання в контексті сучасних інтеграційних концепцій освіти” виступила викладач кафедри І.Є. Зозуля.

16 – 17 березня в ауд. 2425 відбулися секційні засідання кафедри мовознавства. Голова секції: д. філол. н., професор Л.Є. Азарова. Заступник  голови: к. філол. н., доцент Т. М. Пустовіт. Учений секретар:  викладач М.М. Мошноріз.

v9kiwnh6nza

У засіданні секції мовознавства взяли участь 15 викладачів та 38 студентів, серед яких 8 іноземних студентів.

Учасники конференції запропонували для обговорення різноманітні теми, зокрема сучасні тенденції розвитку та стану сучасної української літературної мови, питання мовної політики та мовної культури в Україні, аспекти професійної комунікації в сучасній освіті, мова масових засобів інформації та соціальних мереж, проблемні питання української лексикології. Доповіді були актуальними та інформаційними, вони містили проблемні та дискусійні аспекти лінгвістичних досліджень.

4hla zmo-0o   v8hltrqatiq   w90zwue6z7s

v8hltrqatiq   yumu3lytskkcqdtc7mbvb0   jcw5yzo3yuktvwvul sxxs     xtwbop0o-7y

 

Науковий захід був динамічним, супроводжувався жвавим обговорюванням досліджуваних тем. Високий рівень підготовки та обізнаності з сучасними тенденціями розвитку української мови засвідчили студенти ФІТКІ. Студенти цього факультету активно брали участь у конференції та підготували найбільшу кількість доповідей, які аргументували ілюстративним матеріалом, вміщеним у  презентаціях. Наукову підготовку цих студентів здійснювали д. філол. н., проф., завідувач кафедри мовознавства Л.Є. Азарова та к. філол. наук, ст. викл. Л.А. Радомська.

Гарні знання з української мови та навички  публічних виступів продемонстрували представники далекого зарубіжжя – студенти з Еквадору, Пакистану, Туркменістану та Китаю. Багато зусиль до підготовки іноземних студентів до наукової конференції доклали викладачі кафедри мовознавства: Л.В. Горчинська, М.М. Мошноріз, Н.Ю. Булава, А.С. Стадній.

egfolmwdxxi     dvaim0oqpw


wpqd9zxgx1u     khbiyue7io8

Рішенням оргкомітету секції мовознавства визнано кращими доповіді:

-         українських студентів:

Прізвище

Ім'я

По батькові

Факультет

Група

1.

Іванов

Роман

Андрійович

ФІТКІ

1ПІ-16б

Очеретний

Анатолій

Богданович

ФІТКІ

2КН-16б

2.

Харчук

Денис

Ігорович

ФІТКІ

2КН-16б

Цукрук

Валентин

Іванович

ФІТКІ

2ПІ-16б

3.

Черниш

Анастасія

Віталіївна

ФІТКІ

2ПІ-16б

 

-         іноземних студентів

Прізвище

Ім'я

Факультет

Група

1.

Утрерас

Альфредо

ФЕЕЕМ

2ЕМ-13б

Балоч

Лараіб

п/в

група №1

2.

Аширова

Марал

п/в

група №3

Язмухамедова

Гозел

п/в

група №3

3.

Сюй

Імін

ФБТЕГП

2Б-14б

 

Секційні засідання пройшли на високому науково-теоретичному рівні. Результати конференції свідчать, що проблеми  розвитку та функціонування національної української  мови особливо цікавлять сучасне молоде покоління. Тому виступи студентів, їхні погляди стосувалися насамперед мовно-культурної ситуації в Україні. Участь у науковому заході була шляхом до набуття  досвіду  і намаганням сформувати власну життєву позицію, відчути відповідальність за наслідки своєї  діяльності.

 

 HotLog