Олійник Лариса Іванівна 

 

oliynyk

Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Goоgle Scholar

Публікації в закордонних виданнях

Підготовка кадрів

Розробки

Фото

Контакти

 

 Викладач кафедри мовознавства


Дисципліни: "Російська мова як іноземна", "Методика викладання російської мови як іноземної", "Українська мова і література для слухачів підготовчого відділення", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова як іноземна".


Наукові інтереси: проблеми підручників та навчальних посібників з української мови для вищої школи, історичні традиції впровадження гуманістичних ідей у практиці національної школи; психолог – педагогічні аспекти гуманізації освіти.

 HotLog