abramchuk

Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Google Scholar

Публікації в закордонних виданнях

Розробки

Фото

Контакти

 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства

 

 

 Дисципліни:"Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова для іноземних студентів", "Російська мова для іноземних студентів", «Українська мова для магістрантів- іноземців».

 

 

Наукові інтереси:  патріотичне виховання студентської молоді, самостійнa роботa студентів (СРС) і позааудиторна робота у навчально-виховному процесі, полікультурне виховання іноземних студентів.