Інформація про викладача

Звання та нагороди

Службові та громадські обов'язки

Наукова діяльність

Навчально-методична робота

Goоgle Scholar

Публікації в закордонних виданнях

Розробки

Фото

Контакти

 
1. Баландюк Т. С. Про стилістику нехудожніх текстів М. М. Коцюбинського/ П. С. Дудик, Т. С. Баландюк// Філологічні студії: збірник наукових статей.- Вінниця, 2005. - Випуск 3. - С.103-106.


2. Баландюк Т. С. Народна архітектура села Левківці (Тульчинський район Вінницької області/ Т. С. Баландюк // Матеріали до етнології Поділля: польові дослідження/ за наук.ред. В. А. Косаківського. - Вінниця, 2005.- Випуск 1. – С.23-25.

 


Конференції:


Сеник Т.С. Комунікативний потенціал фразеологізмів у формуванні міжкультурної та комунікативної компетентності студентів-іноземців/ Тетяна Сеник // Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» 25-26 травня 2017 року. – Вінниця, 2017. - С. 263 -267.