Up

Силабуси

УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (Обов’язковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (Обов’язковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти, заочна форма
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (Обов’язковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР «Молодший спеціаліст»
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (Обов’язковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР «Молодший спеціаліст», заочна форма
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (Обов’язковий) ІІ (магістерський) рівень вищої освіти
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (Обов’язковий) ІІ (магістерський) рівень вищої освіти
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (Обов’язковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти
МОВНО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА І (бакалаврський) рівень вищої освіти
КОМУНІКАТИВНИЙ КУРС РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (Вибірковий)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (Вибірковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти
МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ РОБІТ (Вибірковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти
СУЧАСНЕ ДІЛОВЕ ЛИСТУВАННЯ (Вибірковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти
УСНЕ МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (Вибірковий) І (бакалаврський) рівень вищої освіти
УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ БЛИЗЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ (Вибірковий)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ як іноземної Силабус Вибірковий І (бакалаврський) рівень вищої освіти
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (Обов’язковий) для іноземних здобувачів ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 192 Будівництво та цивільна інженерія. Доктор філософії
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (Обов’язковий) для іноземних здобувачів ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.163 Біомедична інженерія. Доктор філософії
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (Обов’язковий) для іноземних здобувачів ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 125 Кібербезпека.Доктор філософії
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ СИНТАКСИС (Вибірковий)
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА МОРФОЛОГІЯ (Вибірковий
 
 
Powered by Phoca Download